Læringssyn

Helt overordnet set arbejder vi på Kundby Friskole og Børnehus med trivsel som forudsætning for læring. Det betyder, at vi i hele vores dagligdag har fokus på trivsel for det enkelte barn og for børnene i fællesskab. Vi arbejder med hoved, hænder og hjerte – altså er det, det hele menneske, vi ønsker at uddanne.

Vi lægger vægt på relationer, og ser disse som en forudsætning for at børn trives og dermed kan lære. Vi ser, anerkender og respekterer hvert enkelt barn, og ønsker at børnene lærer det samme.

I vores dagligdag prioriterer vi bevægelse og ude liv. Vi anser frisk luft, natur og bevægelse, som en meget vigtig faktor for børns evne til at lære. Dette benyttes også som undervisningsmetode og som en naturligt integreret del af undervisningen. Hos os betyder det helt konkret, at lærerne forpligter sig til at bruge ude liv og bevægelse i en stor del af undervisningen.

Det er vigtigt at børn kan finde ro i sig selv, så de kan koncentrere sig, får værktøjer til at magte frustrationer og lærer at kunne tage en mental pause. Dette øves bl.a. gennem mindfulness og afspænding.

Vi mener at børn har krav på at lære ud fra de metoder, der virker bedst for den enkelte, og derfor tilbydes børnene forskellige måder at modtage undervisningen på. Dette gøres også for at opretholde et højt fagligt niveau, for at vise anerkendelse omkring børns forskelligheder og for at sikre et flow i undervisningen.

Vi mener at ro i timerne er essentielt for at trives og kunne modtage undervisning, og derfor har vi et, af skolen defineret, tolerabelt lydniveau i undervisningen.

Vi udarbejder undervisningsmiljøvurderinger minimum hvert 3. år som loven foreskriver.

trivselsmåling og undervisningsmiljøvurdering efteråret 2017