Kostpolitik

Kostpolitik for Kundby Friskole

Et godt måltid er forudsætningen for en vellykket skoledag. Det giver kræfter og ny energi til sociale aktiviteter, sikrer stabilt blodsukker, forbedrer indlæringsevnen og skaber grundlag for koncentration og trivsel.

Vi arbejder her på skolen med hoved, hænder og hjerte, og har udarbejdet følgende kostpolitik, så vi kan være med til at skabe en sund holdning til mad og madvaner, med henblik på fremme af sundhed og velvære hos børn og unge i skolen.

Forældrene har det endelige ansvar for børnenes ernæring og for de kostvaner, som barnet udvikler. Da mange børn imidlertid tilbringer en stor del af deres vågne timer i skolens regi, får skolen dog automatisk et medansvar.

 

Skolens overordnet mål:

 

 Med dette udgangspunkt ønsker vi at:

*Fødevaredirektoratet anbefaler, at børn på skoler og institutioner skal have

Kundby Friskole vil gerne være med til at sætte fokus på disse anbefalinger.

Spisepause

Der er hver dag afsat minimum 10 min. til spisning. Spisning foregår for 0. – 6. klasse normalt i klasserne sammen med en lærer. Skolens fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som et naturligt værdifuldt samlingstidspunkt. Der lægges vægt på at alle elever får mulighed for at spise den medbragte mad i ro og mag. Deltagelse i spisning er obligatorisk.

Ansvaret for at eleverne rent faktisk får noget at spise er forældrenes alene. Skolen har intet ansvar herfor. Skolen har dog ansvar for at reagere såfremt enkelte elever ikke spiser godt og rigtigt. Dette kan ske i samarbejde med sundhedsplejersken. Alle elever skal hver dag medbringe en passende madpakke. Elevernes madpakker er forældrenes ansvar.

 

Skolens holdning til kost

 

  • Alle elever forventes at møde undervisningsparate med god morgenmad i maven.
  • Alle elever medbringer madpakke, der anbringes i køleskab før morgensang.
  • Alle elever får et stykke frugt i formiddagspausen. Skolens frugtordning er obligatorisk for alle børn tilmeldt Kundby Friskole.
  • Til hverdag spiser eleverne ikke slik, chokolade, snacks, mælkesnitte, myslibar, kage og lig.n. på skolen. Kun vand i drikkedunke er tilladt, ikke saft (heller ikke sukkerfri) kakao eller juice.

I forbindelse med fødselsdage eller andre mærkedage er det tilladt at medbringe lidt lækkert til uddeling til hele klassen, men vi tilråder at mængden begrænses, og opfordrer til lækkerier uden sukker for eksempel bær, nødder eller boller.

Kakaomælk, saftevand og sodavand indvirker på barnet ved at give det et ustabilt blodsukker, som bl.a. påvirker indlæring, koncentration, social trivsel, immunforsvar m.m. Dette gælder også light produkter. Sukkerholdige drikkevarer hører ikke til på Kundby Friskole.

 

Hvis det opleves, at kostpolitikken ikke følges, vil skolen, hvor det skønnes nødvendigt, kontakte de pågældende forældre frem for at henvende sig til barnet.

Allergier/diæter.

Det er vigtigt, at klasselærer samt SFO bliver informeret om evt. allergier/diæter.

Forældre med børn med allergier/på diæt skal selv sørge for alternativer til barnet, når der er fødselsdagsuddeling. Det opfordres til at inddrage forældregruppen i dette, så de har mulighed for at imødekomme barnets behov. Dette for at undgå, at barnet får fødevarer det ikke tåler/må få, og minimere risikoen for følelsen af ekskludering. Vi opfordrer herudover forældrene til disse børn, til at sørge for et lille lager af alternativer i skab, køleskab eller fryser.