Tilsyn

Holbæk Kommune fører tilsyn i Børnehuset efter gældende regler på området.

Se tilsynsrapporten fra tilsynet d. 19.06.2017.

Se Børnehusets handleplan på baggrund af tilsynet.

Se tilsynsrapporten fra tilsynet d. 21.10.2015.