Fødselsdagspolitik

Vi har defineret vores fødselsdagspolitik bl.a. med udgangspunkt i råd fra antimobbe-konsulent Klaus Henriksen.

Når der holdes fødselsdag for 0. – 3. klasse inviteres hele klassen.

Når der holdes fødselsdag for 4. – 9. klasse, inviteres alle børn i klassen, eller hele drenge- eller hele pigegruppen med.

Deltagelse
Når et barn bliver inviteret til fødselsdag, møder det naturligvis også op. Selvfølgelig kan der opstå sygdom eller være andre meget vigtige arrangementer i familien. Men udgangspunktet er, at fødselsdage hos andre børn i klassen har en meget høj prioritet – uanset hvem fødselsdagsbarnet er, hvordan relationen til barnet måtte være, eller hvordan barnet er placeret i klassens sociale hierarki.

At være en god gæst
De fleste mobbeofre kan berette om fødselsdage, der udviklede sig til rene mareridt, fordi enkelte klassekammerater spolerede dagen. Nogle gange ved at erklære maden for uspiselig (hvorefter ingen andre børn rørte den) eller ved at boykotte lege, som forældrene og fødselsdagsbarnet havde forberedt (hvorefter ingen pludselig ville være med). Her er det nødvendigt, at forældrene taler med deres børn om, hvad det vil sige at være en god gæst. Det korte svar kunne være: ”At være med til at sikre, at fødselsdagsbarnet får en god dag”. Ligesom barnet ønsker til sin egen fødselsdag.

Forældrekaffe
Endelig bør forældrene – som en hyggelig tradition – indføre forældrekaffe som en del af alle børnefødselsdage. Når børnene hentes ved fødselsdagens slutning, slår forælderen sig ned og drikker en kop kaffe med de andre forældre – har man ikke stole nok, er det blot stående, det vigtige er at der bliver afsat tid til det. Børn elsker, når deres forældre hygger sig sammen. God stemning blandt voksne smitter af på børnene, og et godt kendskab til hinanden, er en hjælp, hvis der opstår konflikter i børnegruppen.

På skolen
På skolen fejrer vi børnene ved hurraråb til morgen sang eller fællessamling. For de børn der har fødselsdag i en weekend eller ferie, vil det ske på førstkommende skoledag. Fejringen i de enkelte klasser forgår efter klasselærernes egne principper.

Fødselsdagsgaver
Vi har på skolen besluttet, at det er det barn, der sidst har haft fødselsdag, der køber gave til det næste fødselsdagsbarn. Det vil sige, at hvis Gurli har fødselsdag den 5/9, Karl den 7/9 og Jens den 3/10, så køber Gurli til Karl og Karl køber til Jens. Gaven har en størrelsesorden af ca. 200 kr., og forældrene opfordres til at indhente/orientere om ønsker. Man skal altså kun medbringe gave én gang om året. Gaven gives ved fødselsdagsfesten, og hvis der ikke holdes fødselsdag, eller hvis en dreng ikke er inviteret til en pigefødselsdag, gives den i klassen.