Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes 1 gang per måned: Den 3. mandag i lige måneder og den 3. tirsdag i ulige måneder. I forbindelse med skoleferie rykkes møderne. Møderne er åbne og alle er velkomne til at deltage. Kontakt os og få bekræftet datoen for først kommende møde. Vi mødes typisk på lærerværelset.

 

Formand: Pernille Lundegaard Straarup (skolekreds)

 

 

 

 

 

Næstformand: Malene Vincent (skolekreds)

 

Kasser: Bente Larsen (forældrekreds)

 

Birgitte Vesterdal (forældrekreds)

 

 

Henrik Møllegaard (skolekreds)

 

 

 

 

 

Thomas Mejlkær (skolekreds)

 

 

 

 

 

Kristian Frederiksen (skolekreds)
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Som barnefødt i Kundby kan jeg slet ikke forestille mig byen uden skolen.

Privat: Jeg er 44 år, bor udenfor Kundby på vores gård, hvor vi producerer smågrise. Jeg er gift med Dorte og far til 4 børn; 2 på Kundby  Skole, 1 på Svinninge Skole og 1 i Kundby Børnehus. Derudover er jeg bonusfar for Dortes 3 børn.

 

 

 

Suppleant forældrekreds: Gert Hansen

 

Suppleant skolekreds: Jan Kristiansen

 

Medarbejderrepræsentant Skole/Fritter: Dorte Frederiksen