Forældresamarbejde

Børnehusets bestyrelse og personale har i fællesskab udarbejdet Retningslinjerne for forældresamarbejdet i Børnehuset