Indskrivning til vuggestue og børnehave

Opskrivning til børnehuset foregår ved at udfylde indskrivningsblanketten til Børnehuset og sende den til Friskolens adresse. Børnehuset kvitterer umiddelbart efter for modtagelsen og dit barn er skrevet på vores venteliste.

Børnene tildeles plads på ventelisten i den rækkefølge vi modtager indskrivningerne. Efterhånden som, der bliver en ledig plads, tildeles denne ud fra ventelisten og ud fra flg. principper:

Principper for optagelse af børn:
Vi tilstræber:
 Ligelig fordeling af børn i hver aldersgruppe, således at der skabes sammenhæng med det videre forløb med klassedannelse i skolen
 Ligelig fordeling af kø i hver årgang
 Søskendefordel for andet barn uden for institutionen
 Ekstra søskendefordel for andet barn, der allerede går i institutionen

Barnet skal kunne deltage i den hverdag, der tilbydes ud fra de pædagogiske principper og den pædagogiske praksis, som børnehuset arbejder ud fra.

Børnehuset giver endelig besked om optagelse min. 1 måned før pladsen tildeles.

Kontakt Birthe Dam Christensen på tlf. 81 72 01 32  og lav aftale om at besøge os. Så I kan opleve hvad vi kan tilbyde jeres barn.

I er naturligvis også velkommen til at sende en mail til [email protected] for mere information.