Mobilpolitik

Mobil- (og andre spillemaskiner) politik.

Kundby Friskole og Børnehus’ mobiltelefonpolitik er lavet for at give eleverne mulighed for at styrke fællesskabet og give så meget fælles fritid i pauserne som muligt. Herudover for at eleverne ikke forstyrrer/distraherer sig selv og andre i undervisningssituationen eller i fællesrummet/pauserne.

Vi ønsker heller ikke at forældre og andre voksne er optaget af deres mobiltelefon, når de er på vores område.

Retningslinjer for elevernes brug af mobiltelefoner på Kundby friskole og Børnehus.

Mobiltelefon i skole, SFO og frikvarterer:

Mobilen i undervisningen:

Mobiler ved øvrige skole- og klassearrangementer:

Kontakt til skole/SFO/elev/hjem i løbet af skoledagen:

Når reglerne ikke overholdes: