Rygepolitik

1. Rygning er ikke tilladt i Friskolens og Børnehusets lokaler. Rygning er endvidere ikke tilladt på skolens eller børnehusets grund, dvs. rygning skal foregå uden for Kundby Friskole og Børnehus’ matrikelnumres område. Dette forbud gælder i alle henseender og ved alle lejligheder samt for alle som opholder sig på institutionen.

 
2. Rygning hvor medarbejderen befinder sig væk fra arbejdspladsen fx på ture, lejre ture el. lign
Rygning er ikke tilladt indendørs på områder som benyttes af Kundby Friskole og Børnehus. Dette gælder alle indendørs lokaliteter. Forbuddet gælder også, når der udføres hjemmebesøg i private hjem.
Det tillades at der ryges indendørs, hvis der på stedet er indrettet særlige rygerum.

 

 
3. Overtrædelse af rygepolitikken.
Overtrædelse af reglerne kan medføre en advarsel til personen. Fortsat overtrædelse kan medføre bortvisning. For medarbejdere kan gentagende overtrædelser blive anset som mislighold af ansættelsesforholdet, medarbejderen kan derfor opsiges og i grovere tilfælde kan det medføre bortvisning.

 

 
4. Ikrafttræden
Rygereglerne træder i kraft den 1. august 2015