Priser

Børnehuset:

Børnehave pr. barn: 1.680 kr./ måned
Vuggestue pr. barn: 2.940 kr./ måned

Obligatorisk frugtordning: 50 kr. pr. måned pr. barn

Der er de samme regler for søskenderabat og friplads som i de kommunale børnehuse, der er altså en søskendemoderation på det/de billigste barn/børn.

Friskolen:

1. barn: 1020 kr. pr. måned
2. barn: 865 kr. pr. måned
3. barn: 709 kr. pr. måned
4. barn: 0,- kr. pr. måned

Pr. 1. august 2018 indføres tillæg for elever i 7.klasse og opefter: 275 kr. pr. måned

Obligatorisk frugtordning: 50 kr. pr. måned pr. barn.

Fritter/Klub: Pr. barn: 655 kr. pr. måned.

Forældrebetalingen i både børnehus, friskole og fritter pris- og lønfremskrives årligt.

Indskrivningsgebyr til skolen:

Gebyret er 1.500 kr. een gang per husstand.

Søskenderabat i skolen:

Besparelsen på halv- og hel søskende udløses på barn 2 og 3 uanset folkeregisteradresse. Forældrene må selv fordele de sparede penge. Altså betaler man fuld pris for første barn på dennes bopæl, og rabatten udløses hos de efterfølgende børn på deres bopæl. Søskenderabat gælder også for sammenbragte børn med samme bopæl.

Der kan søges tilskud til egenbetalingen. Læs mere her.

For at gøre forældrebetalingen så billig som muligt, er det en nødvendighed, at forældrene på friskolen inddrages i forskellige opgaver. Vi har forældrerengøring og hver klasse har ca. 4 gange rengøring i løbet af et skoleår. ALLE bliver indkaldt til 2 årlige arbejdsdage til almindelig vedligehold af bygninger og inventar. Vi ved fra andre friskoler, at disse opgaver både er gode for sammenholdet og kontakten mellem forældrene, at det giver en stor følelse af ejerskab (også for eleverne), og at det sparer mange penge på budgettet – og dermed på prisen for en plads på Friskolen.

Skolekredsen:
Medlemskab af skolekredsen koster 100 kr./år per person.