Forventninger til forældre

Forventninger til forældre på Kundby Friskole & Børnehus

På Kundby Friskole & Børnehus har vi børnene og deres trivsel i højsædet. Det forventes, at man som forældre har tillid til institutionens virke og at man ved alle henvendelser, optræder med respekt for andre. Dette er også gældende for kontakten forældrene imellem. Dette forventes naturligvis også af institutionen.
Det forventes, at man deltager aktivt i institutionens aktiviteter, at man møder op til skolens 2 årlige arbejdslørdage (eller på anden aftalt vis opfylder tilsvarende), samt for skolens vedkommende deltager i, og følger den fra skoleårets start planlagte rengøring.
Det forventes, at man forholdsvist hurtigt responderer på henvendelse fra institutionen, dette være sig både i forhold til tilmeldingsfrister og generelle henvendelser via mail eller telefon fra både personale og ledelse. Dette kan også forventes af skolen.
Fra skolens forældre forventes det, at man ønsker at skabe de bedste potentialer for trivsel og sammenhold i klassen og på skolen generelt, og at man herfor er med til at skabe rammerne for dette. Fx ved at invitere til socialt samvær hjemme eller på skolen, komme med gode idéer til forældrerådet, lærerne og ledelsen eller ved at opstille til forældrerådet eller bestyrelsen.
Det forventes, at man giver sine observationer, både positive og negative, til rette modtager, så fortsat udvikling kan skabes i fællesskab.
Det forventes, at man følger den gængse forretningsgang, hvis man har spørgsmål i forhold til institutionens virke. Er spørgsmålet angående undervisning – kontaktes den pågældende lærer, herefter skoleleder. Handler det om skolens overordnede drift kontaktes skoleleder, herefter bestyrelse. I forhold til børnehuset og fritteren, kontaktes først den respektive kontaktpædagog, herefter Pædagogisk leder og evt. skoleleder.
Det forventes, at man i barnets påhør taler ordentligt om skolen, personalet, eleverne/børnene og de andre forældre.
Det påkræves, at betaling tilmeldes betalingsservice efter første opkrævning er modtaget.
Det forventes, at man deltager aktivt for at udvikle institutionen til gavn for børn og voksne.
Det forventes, at man læser vores værdigrundlag og øvrige politikker på vores hjemmeside og efterlever disse.

Skoleleder Kundby Friskole & Børnehus
Mette Jacobsen