Indehavere af Folkeaktier

1. Anonym giver, Kundby 10.000 kr.

2. Marie og Vagn Madsen 500 kr.

3. Lis og Per Andersen 500 kr.

4. Malene og Bo Storgaard 1.000 kr.

5. Tove Agger 500 kr.

6. Birgitte Vesterdal 500 kr.

7. Kirsten Vesterdal Møller 500 kr.

8. Sus Petersen 500 kr.

9. Lene Vesterdal og Torben Sørensen 1.000 kr.

10. JP Sandblæsning 500 kr.

11. John Fredslund 500 kr.

12. Kirsten og Lind Holmegaard 500 kr.

13. Tove Agger 500 kr.

14. Kundby Badmintonklub 43.105,38 kr.

15. Grethe og Finn Laursen 5.000 kr.

16. Birthe og Leif Skyttefeldt 1.000 kr.

17. Jens Bergstrøm Hansen 500 kr.

18. Benta og Aksel Lund 1.000 kr.

19. Mille og Jørgen Høj 5.000 kr.

20. Rosa og Niels Andersen 500 kr.

21. Niels Rasmussen 1.000 kr.

22. Freddy og Camilla Larsen 1.000 kr.

23. Yvonne Kristensen 1.000 kr.

24. Mette Skyttefeldt 500 kr.

25. Robin Sebuh Tarchichi-Sirinoglu 500 kr.

26. Romeo Tatius Tarchichi-Sirinoglu 500 kr.