Hverdagen i børnehuset

Hverdagen i børnehuset

Vi er en vuggestue med 16 pladser og 4 medarbejdere samt en børnehave med 48 pladser og 6 medarbejdere. Vi vægter faglighed højt og alle fast ansatte medarbejdere har en pædagogisk uddannelse.

Vuggestuen er samlet i én gruppe og har til huse i en selvstændig del af vores hus med eget badeværelse, direkte udgang til egen legeplads, krybber og sovepladser, samt i lige forlængelse af køkken/fællesrum.

Børnehaven råder over 3 rum på 1.sal og 2 rum i sammenhæng med fællesrummet. I børnehaven er vi delt op i familiegrupper. Det betyder, at børnene er tilknyttet en primærvoksen og er sammen i denne gruppe til samling, frokost og stillestund hver dag. Der er 5 grupper, 4 med børnene i alderen 3-4 år og 1 med de kommende skolebørn.

Indretningen, både ude og inde, forandrer sig løbende og vi stræber efter at have mange inspirerende og udfordrende læringsmiljøer

Vi er en institution, der vægter udelivet meget højt og tilbringer så meget tid som muligt udendørs. Det gælder både vuggestue og børnehave. Læs mere i dette link: Udeliv Det betyder, at det er nødvendigt for børnene altid at have relevant og nok tøj med til en hverdag ude, uanset vejret.

Bevægelse er en del af et sundt liv og motorisk udvikling. Derfor er det en fast del af børnenes dag og vi bruger både de udendørs forhold, men også skolens hal til dette. 3 dage om ugen er børnene på skift i hallen og udnytter de muligheder, der er der. Ofte går vi på tur i nærområdet, bruger skolens legeplads eller den nærliggende Fitnessbane.

Vi har en kostpolitik som henstiller til at både vi og forældrene er ansvarlige for at børnene får en næringsrig mad, som sikre et stabilt energiniveau over hele dagen. Dette fremmer børnenes mulighed for at tilegne sig læring.

Vores pædagogik bygger på det anerkendende menneskesyn, med respekt for den enkelte og udgangspunkt i, at alle handler ud fra deres bedste intentioner. Relationen mellem barn-barn og barn-voksen er det vigtigste i hverdagen og vi prioriterer tiden til dette. Aktiviteterne er selvfølgelig planlagt til at styrke konkrete kompetencer hos børnene, men det er også igennem dem, vi er i relation og kommunikerer med hinanden.

Friskolen bygger på et tæt forældresamarbejde og vi har en aktiv og engageret forældregruppe. Det er vores grundholdning, at vi skaber og udvikler børnenes hverdag i fællesskab. Det afspejler sig både i den daglige kontakt vi har omkring det enkelte barn, børnefællesskaberne (i børnehuset og gennem legeaftaler hjemme), netværk blandt forældre og helt praktisk ved vedligeholdelse af de fysiske rammer, som børnene tilbringer deres hverdag i. Alle voksne i barnets liv er rollemodeller og derfor forventes det, at alle bidrager til fællesskabet og til at alle oplever det som et rart sted at komme.

 

Vuggestuen

Vuggestuens hverdag tager udgangspunkt i de små børns basale udviklingsbehov. Rutiner, søvn, mad, kommunikation og sansestimuli er gennemgående og fylder det meste af dagen. Der er dog stor forskel på om man lige er blevet 1 år eller snart fylder 3 år og derfor deler vi børnene efter alder i vores aktiviteter. Vi prioriterer at holde de yngste samlet og lidt beskyttet, mens de – efterhånden som de bliver klar – begynder at deltage i aktiviteter med de ældre.

Vuggestuen har sin egen legeplads, men oftest er børnene på den store legeplads sammen med børnehaven. De ældste er i hallen sammen med de yngste børnehavebørn og begge dele medvirker til at børnene er bekendte og trykke ved børnehavelivet, når de kommer dertil. Når tiden nærmer sig for at skulle starte i børnehave, bruger vi ekstra tid på at barnet deltager i sin nye familiegruppe, så overgangen bliver så glidende som muligt.

Hverdagens rutiner:

Kl. 6-7.45       Morgenmad i fællesrummet

KL.7.45-9       Leg og modtagelse på stuen

Kl.9-9.30        Samling på gulvet, derefter frugt, brød og mælk

Kl.9.30 -11     Aktiviteter

Kl.11-12         Frokost og putning

Kl.12-15.30    Eftermiddagsmad, leg og aktiviteter efterhånden som børnene vågner

Kl.15.30-17    Leg

 

Børnehaven

Afhængig af indholdet i dagens øvrige aktiviteter, er børnene ofte sammen på tværs af familiegrupperne. De kommende skolebørn har fra januar og frem til skolestart samme år et tæt samarbejde med SFO og børnehaveklassen. Hver fredag er de bl.a. med i skolen frem til frokost og fortsætter i SFO om eftermiddagen. Den primære voksen fra børnehaven er med hele tiden. På denne måde udnytter vi den unikke mulighed vi har for at skabe en glidende og tryk overgang i børnenes liv.

Samtidig med at pulsen skal op hver dag, skal børnene også lære at hvile, mærke roen og sig selv. Det gør vi i den indlagte stillestund midt på dagen. Her spilles der afspændingsmusik, fortælles historie og lignende imens børnene ligger med tæpper og puder. Nogle slapper bare af, andre falder i søvn. Vi vækker ikke børnene, da vi tilslutter os den opfattelse, at børnene sover, hvis de har brug for det. De børn som har brug for at sove hver dag, samler vi i et hjørne, så de får ro til det.

Hverdagens rutiner:

Kl. 6-7.45          Morgenmad i fællesrummet

KL.7.45-9          Leg og aktiviteter ude og inde

Kl.9-9.15           Frugt, brød og vand ved café – ude og inde

Kl.9.15-11          Aktiviteter

Kl.11-12.30       Samling, frokost og stillestund

Kl.12.30-14.30 Leg og aktiviteter ude

Kl.14.30-15.15 Eftermiddagsmad – primært ude

15.15-17             Leg og aktiviteter ude og inde