Børnehusets værdigrundlag

Vores mål er, at børnene hver eneste dag skal mærke at Børnehusets grundlæggende værdier er konkrete, levende og har betydning for dem især.

I Kundby Børnehus kender vi hinanden.
I Kundby Børnehus arbejder vi med både hoved, hænder og hjerte.
Kundby Børnehus er et hus, hvor børnene oplever nærvær og tryghed.

At være tryg giver mod til at turde tage imod nye udviklende udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig og lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

Alle børn er en del af fællesskabet, og der er plads til forskelligheder.

Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af aldre, køn og interesser. Et fællesskab, hvor man bliver respekteret som den man er. I et trygt fællesskab, er alle samtidig ansvarlige for selv at bidrage positivt til fællesskabet.

Vi har høj trivsel, udvikling og lyst til læring.

Alle børn er født med en fantastisk lyst til at tilegne sig viden, og de elsker at blive klogere på sig selv og verden. Børn har et kæmpe potentiale for at lære en masse ting, og det er derfor børnehuset allervigtigste opgave at styrke denne lyst.

Børn bevæger sig og spiser sund mad.

Motion, bevægelse og sund mad er vigtige faktorer for en god dag. Det skaber trivsel og skærper lysten og evnen til leg og læring.

Vi har en lokal forankring med udsyn til verden.

Vores børn vokser op i en internationaliseret verden. Samtidig bygger deres hverdagsliv meget på de nære relationer. Derfor skal vi give dem redskaber til at forstå og begå sig i denne verden. Derfor er børnehuset også en aktiv del af lokalsamfundet.