Udeliv

”Vi tilbringer så meget tid som muligt udenfor. Alt hvad det er muligt at gennemføre ud fra vejr, beklædning, fysiske rammer, materialer osv., laves udendørs.”

Mange aktiviteter kan laves både ude og inde og kan give forskellige oplevelser afhængig af omgivelserne. Derfor udelukker udeliv ikke indeliv og omvendt, men supplerer hinanden. Vi tager højde for det pædagogiske indhold i de enkelte aktiviteter og vurderer hvilke rammer, der er optimale for at målet med børnenes læring kan nås. Dog –

Jo mere tid vi tilbringer ude, jo mere får vores børn mulighed for –