• Kundby Friskole og Børnehus S/I

Opslagstavlen

 • Holbæk kommune har drøftet muligheden i Vej & Park samt med NCC angående muligheden for at gøre arbejdet med renovering af fortov på Trønningevej færdigt inden jul 2018.
   
  Kommunen har vurderet, at vejret ikke umiddelbart vil genere arbejdet, hvorfor det er besluttet at påbegynde optagning/sætning af kantsten på den nordlige side fra i morgen tirsdag den 11. december. Der er hentet en brolægger udefra til denne opgaven.
   
  Da kantstenslysningen er større på denne side, vil kommunen ikke aftage asfaltbelægningen, men udlægge nyt slidlag oven på eksisterende. Hvis alt går som planlagt udlægges slidlaget på begge sider den 18. december 2018, hvis vejret tillader dette.
   
  Ønsket er, at arbejdet gennemføres inden jul. Derfor kommer der til at være aktivitet på begge sider, hvorfor kommunen appellerer til at man lokalt tolererer de gener der måtte
  Mette Jacobsen Christensen den 11-12-2018
 • ikon
  Mette Jacobsen Christensen den 27-11-2018
 • ikon
  Mette Jacobsen Christensen den 20-11-2018